Hội nghị & Sự kiện
Phòng họp và hội nghị
3 loại phòng với các kích cỡ khác nhau phù hợp với quy mô từng sự kiện của bạn