Dịch vụ
Lê Hoàng Cafe
Hồ bơi
Quầy Bar tại hồ bơi
Le Hoang Fitness Center
Le Hoang Top Bar