Phòng họp và hội nghị

Thành công của bạn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi, đội ngũ nhân viên chúng tôi sẽ tổ chức để đáp ứng nhu cầu của bạn: phòng hội nghị thiết kế hiện đại, nội thất tranh nhã, và nhiều trang thiết bị khác đáp ứng nhu cầu của bạn, dịch vụ ăn uống, các dịch vụ khác,...