PHÒNG FAMILY SUITE (2 PHÒNG NGỦ) HƯỚNG BIỂN VÀ THÀNH PHỐ